صنایع الكترونيك و مخابرات

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

ساخت مدل اولیه از محصولات الکترونیکی و کامپیوتری و نیز ساخت تعداد کمی از یک محصول، هم اکنون دغدغه تعداد زیادی از تولید کنندگان قطعات الکترونیکی و کامپیوتری است. با استفاده از فناوری مدلسازی سریع، براحتی میتوان این نیاز را در زمان کوتاه و با هزینه مناسب رفع و رجوع نمود.