قالب سازی

نوشته شده توسط در ژانویه 15, 2012 در خدمات

قالب سازی
 طراحی ، ساخت  و  تولید انواع قطعات  و  مجموعه های پلاستیکی  و  فلزی به همراه ساخت  انواع  قالب های پلاستیک ، فلزی  و  دایکاست
خدمات ساخت قالب:
طراحی وساخت قالب تزریق پلاستیک
طراحی وساخت قالب های فلزی ( برش ، کشش و خم)
طراحی وساخت قالب دایکست
تحویل نمونه واقعی تولید شده با قالب ساخته شده براساس نمونه اصلی ( نمونه اولیه)
مشاوره های تولیدی قبل و بعد از ساخت قالب در جهت تسریع درفرآیند تولید