صنایع بسته بندي و وكيوم

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

هم اکنون ساخت نمونه اولیه و نیز قالب برای دستگاه وکیوم فرمینگ به همان روش سنتی و با استفاده از چوب و سپس آلومینیوم صورت میگیرد. لیکن در کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا این فرآیند تماما با بکارگیری تکنولوژیهای مدلسازی و قالبسازی سریع انجام پذیرفته و صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در زمان و هزینه باعث میگردد. در ایران نیز برآنیم تا با بهره گیری از فناوری نمونه سازی سریع، تولید نمونه اولیه و قالب مورد نیاز شرکت های وکیوم فرمینگ را مکانیزه نمائیم.