صنایع پزشكي و آموزشي

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا، ساخت پروتزهای خاص برای افراد در وضعیت های خاص، براحتی و با صرف زمان و هزینه بسیار مناسب و با بهره گیری مستقیم از تکنولوژیهای نمونه سازی سریع صورت میگیرد. در ایران برآنیم تا این فرآیند را هرچه سریعتر جایگزین روشهای سنتی که غالبا پاسخگوی نیاز مراجعین نیست نمائیم.

همچنین با بهره گیری از تکنولوژیهای مدلسازی سریع موجود در شرکت صنعتی پاسارگاد، این امکان ارزشمند برای سازندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد تا بتوانند نمونه ای از قطعات مورد نظر خود را در کمترین زمان ممکن، ساخته و پس از نصب برد های الکترونیکی مربوطه، از آن قطعه، تست عملکردی و کاربردی بگیرند.