ماکت سازان

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

کلیه شرکتهای معماری و ساختمانی میتوانند با استفاده از امکانات پیشرفته محیا شده در این شرکت، نیاز خود را به ساخت ماکت های معماری پیچیده، با صرف زمان و هزینه کم تامین نمایند. وجه تمایز قابل توجه در ساخت ماکت در این شرکت با ماکت سازی به روش سنتی، استفاده از تکنولوژیهای روز و پیشرفته دنیاست که باعث گردیده ساخت ماکت های پیچیده ای که به روشهای سنتی و دستی با مشکلات عدیده ای روبروست و یا بعضا قابل اجرا نیست، براحتی و در زمانی اندک، قابل انجام باشد.