خودروسازان

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

ساخت نمونه اولیه انواع قطعات خودرو یکی از خدماتی است که توسط شرکت صنعتی پاسارگاد ارائه می گردد. نمونه اولیه کلیه قطعات خودرو اعم از فنی و تزئینی بوسیله تکنولوژیهای موجود در این شرکت، براحتی تولید شده و در اختیار صنعتگران این وادی قرار میگیرد.