كليه قطعه سازان صنعتي

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

تمامی کسانی که طرحی در ذهن داشته و میخواهند قبل از صرف هزینه هنگفت برای ساخت قالب آن، یک نمونه واقعی و ملموس از آن ایده را در دست داشته و نواقص احتمالی آن را رفع نمایند، میتوانند از تکنولوژیهایی که توسط شرکت صنعتی پاسارگاد وارد ایران شده و مورد استفاده قرار میگیرد بهره برداری نمایند.