هوا فضا

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

صنعتگرانی که در زمینه هوا و فضا فعالیت میکنند می توانند نمونه قطعات کاربردی صنعت خود را پس از طراحی، براحتی با استفاده از تکنولوژیهای موجود در شرکت پاسارگاد تولید و تست نمایند.