خدمات

شرکت پاسارگاد در شش زمینه:

 

نمونه سازی سریع

 

قطعه سازی سریع

 

ماکت سازی سریع

 

قالب سازی سریع

 

اسکن سه بعدی

 

طراحی و مشاوره

 

آماده ارائه خدمات به مشریان گرامی می باشد.