مشتریان ما

شرکت صنعتی پاسارگاد از سال 1386 افتخار داشته است در زمینه های اسکن و طراحی، نمونه سازی سریع، قالب سازی و ماکت سازی در خدمت شرکت های فعال در صنایع مختلف باشد.
شما می توانید نام برخی از این شرکتها به تکفیک حوزه فعالیت آنها را در زیر مشاهده کنید.